Glass Negative, Lava Gulls, 2018
Branding for Lava Gulls’ 2018 album, Glass Negative